Ergebnisse Südliga 2012 (Gruppe C)
22,11,2012
Graz 7 Graz 7 Helmi Helmi Graz 9 Graz 9 Graz 10 Graz 10 Walch Walch
Rang Summe: Σ VP IMP Ø VP MP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP
5 Graz 7 102 -116 13   x x x x 16 10 22 41 14 -7 11 -24 11 -28 7 -47 7 -51 14 -10
Sodl E. 28 - - - - 14   14   0   0   0   0   0   0  
Gallè H. 28 - - - - 14   14   0   0   0   0   0   0  
Kuschel E. 28 - - - - 14   14   0   0   0   0   0   0  
Gallè O. 28 - - - - 14   14   0   0   0   0   0   0  
Termin         15.Feb   13.Jun   23.Jul   31.Okt   28.Aug   26.Jun   22.Aug   23.Mai  
4 Helmi (Graz 8) 103 -110 13   8 -41 14 -10 x x x x 10 -33 13 -14 16 8 18 19 15 -2 9 -37
Hölzl H. 35 0   0   - - - - 0   0   14   14   7   0  
Hakl F. 35 0   0   - - - - 0   0   14   14   7   0  
Holzer S. 35 0   0   - - - - 0   0   14   14   7   0  
Schuster I. 35 0   0   - - - - 0   0   14   14   7   0  
Termin   13.Jun   15.Feb           11.Apr   7.Mär       14.Apr   31.Aug   24.Okt  
1 Graz 9 150 189 19   19 24 16 7 17 14 20 33 x x x x 21 38 22 44 20 30 15 -1
Lackner S. 1305 14 150 14 150 14 150 14 150 - - - - 14 150 14 150 14 150 7 150
Linhart I. 1305 14 150 14 150 14 150 14 150 - - - - 14 150 14 150 14 150 7 150
Kadletz V. 649 - - - - - - - - - - - - 14 150 14 150 14 150 7 150
Novy P. 1305 14 150 14 150 14 150 14 150 - - - - 14 150 14 150 14 150 7 150
Holzer H. 492 14 150 - - 14 150 14 150 - - - - - - -   - - - -
Andritsch L.(E) 164 - - 14 150 - - - - - - - - - - -   - - - -
Termin 31.Okt   23,Jul   7.Mär   11.Apr           28.Feb   22.Mai   18.Aug   27.Okt  
3 Graz 10 106 -94 13   23 47 19 28 12 -19 14 -8 8 -44 9 -38 x x x x 11 -27 10 -33
Lipp P. 828 14 100 14 100 0 100 0 100 0 100 0 100 - - - - 0 100 0 100
Lipp M. 828 14 100 14 100 0 100 0 100 0 100 0 100 - - - - 0 100 0 100
Kirkovits A-E. 828 14 100 14 100 0 100 0 100 0 100 0 100 - - - - 0 100 0 100
Pack J. 828 14 100 14 100 0 100 0 100 0 100 0 100 - - - - 0 100 0 100
Termin 26.Jun   28.Aug   14.Apr   10.Nov   22.Mai   28.Feb           27.Apr   11.Mai  
2 Walch (Graz 11) 139 131 17   16 10 23 51 21 37 15 2 15 1 10 -30 20 33 19 27 x x x x
Walch I. 1044 14 120 14 120 14 120 7 120 7 120 0 120 14 120 14 120 - - - -
Keplinger G. 1044 14 120 14 120 14 120 7 120 7 120 0 120 14 120 14 120 - - - -
Geyer G. 1044 14 120 14 120 14 120 7 120 7 120 0 120 14 120 14 120 - - - -
Loi G. 1044 14 120 14 120 14 120 7 120 7 120 0 120 14 120 14 120 - - - -
Termin 23.Mai   22.Aug   24.Okt   31.Aug   27.Okt   18.Aug   11.Mai   27.Apr          
Meisterpunkte:  1.Platz 150 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  2.Platz 120 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  3.Platz 100 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  4.Platz MP für gew. Match
  5.Platz MP für gew. Match
  14 MP pro gewonnenem Match